Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2009

Κήπος στο Μπαρμπάτι (night scene)


Κήπος στο Μπαρμπάτι. Νυχτερινές φωτογραφίες με φωτισμό. Η μελέτη περιελάμβανε την αρχιτεκτονική μελέτη του χώρου, τον σχεδιασμό ειδικών κατασκευών (π.χ. πέργολα), μελέτη φωτισμού, μελέτη φύτευσης και τη διακόσμηση του χώρου. Ο κήπος ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2009. Εδώ ο κήπος με το φως της ημέρας.