Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2009

Κήπος στο Μπαρμπάτι
Κήπος στο Μπαρμπάτι. Η μελέτη περιελάμβανε την αρχιτεκτονική μελέτη του χώρου, τον σχεδιασμό ειδικών κατασκευών (π.χ. πέργολα), μελέτη φωτισμού, μελέτη φύτευσης και τη διακόσμηση του χώρου. Ο κήπος ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2009. Σύντομα θα ανέβουν και φωτογραφίες με τον φωτισμό.